[1]
Μπαλάφας Γ. Ι., ‘Τα όρια της ανοχής στην επιστολή για την ανεξιθρησκία του J. Locke’, ethiki, τχ. 7, σελ. 69–70, Μαρτίου 2020.