[1]
Τίφας Α., ‘Νοσηλευτική Ηθική Ευθύνη: Μέθοδοι λήψης ηθικών αποφάσεων’, ethiki, τχ. 14, σσ. 54–63, Νοεμβρίου 2021.