Θεοδώρου Ζ. ‘Περιεχόμενα’. Ηθική. Περιοδικό φιλοσοφίας, τχ. 2, Μάρτιος 2020, σελ. 5, doi:10.12681/ethiki.22643.