Χαντζής Γ. ‘Η ποίηση στον Πλάτωνα: Ίων και Πολιτεία’. Ηθική. Περιοδικό φιλοσοφίας, τχ. 2, Μάρτιος 2020, σελ. 19-25, doi:10.12681/ethiki.22645.