Τσερώνη Α. ‘Η Ηθική Θεωρία του Ξενοφάνη του Κολοφώνιου’. Ηθική. Περιοδικό φιλοσοφίας, τχ. 2, Μάρτιος 2020, σελ. 41-47, doi:10.12681/ethiki.22647.