Φραγκιαδάκη Μ. ‘Mία πιθανή κατάλυση της καταλύσεως της αξίας των όντων’. Ηθική. Περιοδικό φιλοσοφίας, τχ. 2, Μάρτιος 2020, σελ. 55-67, doi:10.12681/ethiki.22649.