Αντωνίου Α. .-. Σ. ‘Ηθικές επιταγές και κώδικες δεοντολογίας κατά την διενέργεια ερευνών σε ψυχολογικό πεδίο’. Ηθική. Περιοδικό φιλοσοφίας, τχ. 2, Μάρτιος 2020, σελ. 68-81, doi:10.12681/ethiki.22650.