Μπαλάφας Γ. Ι. ‘Τα όρια της ανοχής στην επιστολή για την ανεξιθρησκία του J. Locke’. Ηθική. Περιοδικό φιλοσοφίας, τχ. 7, Μάρτιος 2020, σελ. 69-70, doi:10.12681/ethiki.22727.