Τίφας Α. ‘Νοσηλευτική Ηθική Ευθύνη: Μέθοδοι λήψης ηθικών αποφάσεων’. Ηθική. Περιοδικό φιλοσοφίας, τχ. 14, Νοέμβριος 2021, σσ. 54-63, doi:10.12681/ethiki.28595.