Χαραλάμπους Ευαγγελία. ‘Η πολύτιμη γη, ο άνθρωπος ως διαχειριστής της και η συστηματική αξία κατά τον Holmes Rolston’. Ηθική. Περιοδικό φιλοσοφίας, no. 2 (Μάρτιος 25, 2020): 6–18. ημερομηνία πρόσβασης Ιούνιος 24, 2024. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ethiki/article/view/22644.