Χαντζής Γιώργος. ‘Η ποίηση στον Πλάτωνα: Ίων και Πολιτεία’. Ηθική. Περιοδικό φιλοσοφίας, no. 2 (Μάρτιος 25, 2020): 19–25. ημερομηνία πρόσβασης Ιούνιος 24, 2024. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ethiki/article/view/22645.