Τσερώνη Αλέξα. ‘Η Ηθική Θεωρία του Ξενοφάνη του Κολοφώνιου’. Ηθική. Περιοδικό φιλοσοφίας, no. 2 (Μάρτιος 25, 2020): 41–47. ημερομηνία πρόσβασης Ιούνιος 20, 2024. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ethiki/article/view/22647.