Σμυρνάκης Νίκος. ‘Η άσκηση βίας στο πλαίσιο της οργανωμένης κοινωνίας’. Ηθική. Περιοδικό φιλοσοφίας, no. 2 (Μάρτιος 25, 2020): 48–54. ημερομηνία πρόσβασης Ιούνιος 16, 2024. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ethiki/article/view/22648.