Αντωνίου Αλέξανδρος - Σταμάτιος. ‘Ηθικές επιταγές και κώδικες δεοντολογίας κατά την διενέργεια ερευνών σε ψυχολογικό πεδίο’. Ηθική. Περιοδικό φιλοσοφίας, no. 2 (Μάρτιος 25, 2020): 68–81. ημερομηνία πρόσβασης Ιούνιος 20, 2024. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ethiki/article/view/22650.