Μπαλάφας Γρηγόριος Ι. ‘Τα όρια της ανοχής στην επιστολή για την ανεξιθρησκία του J. Locke’. Ηθική. Περιοδικό φιλοσοφίας, no. 7 (Μάρτιος 25, 2020): 69–70. ημερομηνία πρόσβασης Απρίλιος 13, 2024. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ethiki/article/view/22727.