Πρωτοπαπαδάκης Ευάγγελος Δ. ‘Η Βιοηθική και ο γενναίος, νέος κόσμος’. Ηθική. Περιοδικό φιλοσοφίας, no. 13 (Ιανουάριος 28, 2021): 7–12. ημερομηνία πρόσβασης Μάιος 28, 2023. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ethiki/article/view/25962.