Τίφας Αντρέας. ‘Νοσηλευτική Ηθική Ευθύνη: Μέθοδοι λήψης ηθικών αποφάσεων’. Ηθική. Περιοδικό φιλοσοφίας, no. 14 (Νοέμβριος 5, 2021): 54–63. ημερομηνία πρόσβασης Δεκέμβριος 10, 2023. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ethiki/article/view/28595.