1.
Χαραλάμπους Ε. Η πολύτιμη γη, ο άνθρωπος ως διαχειριστής της και η συστηματική αξία κατά τον Holmes Rolston. ethiki [διαδίκτυο]. 25 Μάρτιος 2020 [παρατίθεται 24 Ιούνιος 2024];(2):6-18. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ethiki/article/view/22644