1.
Χαντζής Γ. Η ποίηση στον Πλάτωνα: Ίων και Πολιτεία. ethiki [διαδίκτυο]. 25 Μάρτιος 2020 [παρατίθεται 24 Ιούνιος 2024];(2):19-25. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ethiki/article/view/22645