1.
Τσερώνη Α. Η Ηθική Θεωρία του Ξενοφάνη του Κολοφώνιου. ethiki [διαδίκτυο]. 25 Μάρτιος 2020 [παρατίθεται 20 Ιούνιος 2024];(2):41-7. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ethiki/article/view/22647