1.
Σμυρνάκης Ν. Η άσκηση βίας στο πλαίσιο της οργανωμένης κοινωνίας. ethiki [διαδίκτυο]. 25 Μάρτιος 2020 [παρατίθεται 15 Ιούνιος 2024];(2):48-54. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ethiki/article/view/22648