1.
Φραγκιαδάκη Μ. Mία πιθανή κατάλυση της καταλύσεως της αξίας των όντων. ethiki [διαδίκτυο]. 25 Μάρτιος 2020 [παρατίθεται 20 Ιούνιος 2024];(2):55-67. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ethiki/article/view/22649