1.
Αντωνίου Α-Σ. Ηθικές επιταγές και κώδικες δεοντολογίας κατά την διενέργεια ερευνών σε ψυχολογικό πεδίο. ethiki [διαδίκτυο]. 25 Μάρτιος 2020 [παρατίθεται 20 Ιούνιος 2024];(2):68-81. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ethiki/article/view/22650