1.
Μπαλάφας ΓΙ. Τα όρια της ανοχής στην επιστολή για την ανεξιθρησκία του J. Locke. ethiki [διαδίκτυο]. 25 Μάρτιος 2020 [παρατίθεται 14 Απρίλιος 2024];(7):69-70. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ethiki/article/view/22727