1.
Πρωτοπαπαδάκης ΕΔ. Η Βιοηθική και ο γενναίος, νέος κόσμος. ethiki [διαδίκτυο]. 28 Ιανουάριος 2021 [παρατίθεται 14 Ιούνιος 2024];(13):7-12. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ethiki/article/view/25962