1.
Τίφας Α. Νοσηλευτική Ηθική Ευθύνη: Μέθοδοι λήψης ηθικών αποφάσεων. ethiki [διαδίκτυο]. 5 Νοέμβριος 2021 [παρατίθεται 2 Δεκέμβριος 2023];(14):54-63. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ethiki/article/view/28595