[1]
Σκιάνης Γ.Α., Βαϊόπουλος Δ. and Νικολακόπουλος Κ. 2004. ASSESMENT OF THE TVI VEGETATION INDEX WITH THE AID OF PROBABILITY THEORY. Bulletin of the Geological Society of Greece. 36, 3 (Jan. 2004), 1338–1346. DOI:https://doi.org/10.12681/bgsg.16478.