[1]
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΚΟΤΑΜΠΑΣΗ Χ. and ΣΚΕΝΤΟΣ Α. 2005. GEOMORPHOLOGICAL EVOLUTION OF THE BASIN OF ATHENS. Bulletin of the Geological Society of Greece. 38, (Sep. 2005), 1–13. DOI:https://doi.org/10.12681/bgsg.18351.