[1]
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ Α., ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΣ Α. and ΠΑΥΛΙΔΗΣ Σ. 2005. QUANTITATIVE ANALYSIS -TECTONIC GEOMORFOLOGY INDICATORS OF THE FAULTS AT THE REGION OF STRATONI- VARVARA GOMATI-M. PANAGIA IN THE EASTERN CHALKIDIKI. Bulletin of the Geological Society of Greece. 38, (Sep. 2005), 14–29. DOI:https://doi.org/10.12681/bgsg.18419.