(1)
Σκιάνης Γ. Α.; Βαϊόπουλος Δ.; Νικολακόπουλος Κ. ASSESMENT OF THE TVI VEGETATION INDEX WITH THE AID OF PROBABILITY THEORY. geosociety 2004, 36, 1338-1346.