(1)
ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΣ Δ.; ΣΚΙΑΝΗΣ Γ. Α.; ΤΣΑΡΜΠΟΣ Β.; ΣΑΜΠΩ Β. Α 3-D Model the Morphological Evolution of a Mountain, As a Result of Fluvial Processes. geosociety 2001, 34, 363-370.