(1)
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ.; ΚΟΤΑΜΠΑΣΗ Χ.; ΣΚΕΝΤΟΣ Α. GEOMORPHOLOGICAL EVOLUTION OF THE BASIN OF ATHENS. geosociety 2005, 38, 1-13.