(1)
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ Α.; ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΣ Α.; ΠΑΥΛΙΔΗΣ Σ. QUANTITATIVE ANALYSIS -TECTONIC GEOMORFOLOGY INDICATORS OF THE FAULTS AT THE REGION OF STRATONI- VARVARA GOMATI-M. PANAGIA IN THE EASTERN CHALKIDIKI. geosociety 2005, 38, 14-29.