(1)
ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΥ Α.; ΠΑΥΛΙΔΗΣ Σ. MORPHOTECTONIC STUDY OF THE BROADER AREA OF THESSALONIKI FOR THE CARTOGRAPHY OF NEOTECTONIC FAULTS. geosociety 2005, 38, 30-41.