ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΚΟΤΑΜΠΑΣΗ Χ., & ΣΚΕΝΤΟΣ Α. (2005). GEOMORPHOLOGICAL EVOLUTION OF THE BASIN OF ATHENS. Bulletin of the Geological Society of Greece, 38, 1–13. https://doi.org/10.12681/bgsg.18351