ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ Α., ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΣ Α., & ΠΑΥΛΙΔΗΣ Σ. (2005). QUANTITATIVE ANALYSIS -TECTONIC GEOMORFOLOGY INDICATORS OF THE FAULTS AT THE REGION OF STRATONI- VARVARA GOMATI-M. PANAGIA IN THE EASTERN CHALKIDIKI. Bulletin of the Geological Society of Greece, 38, 14–29. https://doi.org/10.12681/bgsg.18419