ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ.; ΚΟΤΑΜΠΑΣΗ Χ.; ΣΚΕΝΤΟΣ Α. GEOMORPHOLOGICAL EVOLUTION OF THE BASIN OF ATHENS. Bulletin of the Geological Society of Greece, [S. l.], v. 38, p. 1–13, 2005. DOI: 10.12681/bgsg.18351. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/geosociety/article/view/18351. Acesso em: 24 feb. 2024.