Σκιάνης Γ. Αιμ., Βαϊόπουλος Δ., and Νικολακόπουλος Κ. 2004. “ASSESMENT OF THE TVI VEGETATION INDEX WITH THE AID OF PROBABILITY THEORY”. Bulletin of the Geological Society of Greece 36 (3):1338-46. https://doi.org/10.12681/bgsg.16478.