ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ-ΔΡΑΝΔΑΚΗ E., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΒΡΥΝΙΩΤΗ Κ., and ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΙΑΚΑΝΤΩΝΗ Α. 2018. “Framework for the Geosites Selection According to the International Union of Geological Sciences (IUGS), and the European Association for the Conservation of Geological - Geomorphological Heritage (ProGEO). 2nd Phase: Opening of a Discussion in the Country, Publishing and More or Less Finalizing the Country Framework”. Bulletin of the Geological Society of Greece 34 (2):803-10. https://doi.org/10.12681/bgsg.17703.