ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΚΟΤΑΜΠΑΣΗ Χ., and ΣΚΕΝΤΟΣ Α. 2005. “GEOMORPHOLOGICAL EVOLUTION OF THE BASIN OF ATHENS”. Bulletin of the Geological Society of Greece 38 (September):1-13. https://doi.org/10.12681/bgsg.18351.