Σκιάνης Γ. Α., Βαϊόπουλος Δ. and Νικολακόπουλος Κ. (2004) “ASSESMENT OF THE TVI VEGETATION INDEX WITH THE AID OF PROBABILITY THEORY”, Bulletin of the Geological Society of Greece, 36(3), pp. 1338–1346. doi: 10.12681/bgsg.16478.