ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ Α., ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΣ Α. and ΠΑΥΛΙΔΗΣ Σ. (2005) “QUANTITATIVE ANALYSIS -TECTONIC GEOMORFOLOGY INDICATORS OF THE FAULTS AT THE REGION OF STRATONI- VARVARA GOMATI-M. PANAGIA IN THE EASTERN CHALKIDIKI”, Bulletin of the Geological Society of Greece, 38, pp. 14–29. doi: 10.12681/bgsg.18419.