[1]
Σκιάνης Γ. Α., Βαϊόπουλος Δ., and Νικολακόπουλος Κ., “ASSESMENT OF THE TVI VEGETATION INDEX WITH THE AID OF PROBABILITY THEORY”, geosociety, vol. 36, no. 3, pp. 1338–1346, Jan. 2004.