[1]
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ-ΔΡΑΝΔΑΚΗ E., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΒΡΥΝΙΩΤΗ Κ., and ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΙΑΚΑΝΤΩΝΗ Α., “Framework for the geosites selection according to the International Union of Geological Sciences (IUGS), and the European Association for the Conservation of Geological - Geomorphological heritage (ProGEO). 2nd phase: opening of a discussion in the country, publishing and more or less finalizing the country framework”, geosociety, vol. 34, no. 2, pp. 803–810, Aug. 2018.