[1]
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΚΟΤΑΜΠΑΣΗ Χ., and ΣΚΕΝΤΟΣ Α., “GEOMORPHOLOGICAL EVOLUTION OF THE BASIN OF ATHENS”, geosociety, vol. 38, pp. 1–13, Sep. 2005.