[1]
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ Α., ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΣ Α., and ΠΑΥΛΙΔΗΣ Σ., “QUANTITATIVE ANALYSIS -TECTONIC GEOMORFOLOGY INDICATORS OF THE FAULTS AT THE REGION OF STRATONI- VARVARA GOMATI-M. PANAGIA IN THE EASTERN CHALKIDIKI”, geosociety, vol. 38, pp. 14–29, Sep. 2005.