[1]
ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΥ Α. and ΠΑΥΛΙΔΗΣ Σ., “MORPHOTECTONIC STUDY OF THE BROADER AREA OF THESSALONIKI FOR THE CARTOGRAPHY OF NEOTECTONIC FAULTS”, geosociety, vol. 38, pp. 30–41, Sep. 2005.