ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΚΟΤΑΜΠΑΣΗ Χ., and ΣΚΕΝΤΟΣ Α. “GEOMORPHOLOGICAL EVOLUTION OF THE BASIN OF ATHENS”. Bulletin of the Geological Society of Greece, vol. 38, Sept. 2005, pp. 1-13, doi:10.12681/bgsg.18351.