ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ Α., ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΣ Α., and ΠΑΥΛΙΔΗΣ Σ. “QUANTITATIVE ANALYSIS -TECTONIC GEOMORFOLOGY INDICATORS OF THE FAULTS AT THE REGION OF STRATONI- VARVARA GOMATI-M. PANAGIA IN THE EASTERN CHALKIDIKI”. Bulletin of the Geological Society of Greece, vol. 38, Sept. 2005, pp. 14-29, doi:10.12681/bgsg.18419.