Σκιάνης Γ. Αιμ., Βαϊόπουλος Δ., and Νικολακόπουλος Κ. “ASSESMENT OF THE TVI VEGETATION INDEX WITH THE AID OF PROBABILITY THEORY”. Bulletin of the Geological Society of Greece 36, no. 3 (January 1, 2004): 1338–1346. Accessed February 6, 2023. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/geosociety/article/view/16478.